Ruang kuliah yang nyaman dan representative sangat kondusif untuk pelaksanaan proses belajar mengajar.